Com transformem l'espai públic en un entorn d'oci, cultural i d'aprenentatge atractiu pels joves de la ciutat.

Entenem el temps lliure com a a cultura, participació, educació, inclusió i salut.

#trenquemesquemes #creativitat #ocupemespais #transformemciutat #transguedim #llibertat #crítiquem #innovem #divertim-nos #espaisderelacio #inclusió

 

SUBREPTES

ALTERNATIVES:

Com connectem els actors i els espais socials de la ciutat per crear més i millors oportunitats d’oci? Com fem de l'oci a Reus un espai trencador, alternatiu al consum i les propostes comercials?
Com connectem els actors i els espais socials de la ciutat per crear més i millors oportunitats d’oci? Com fem de l'oci a Reus un espai trencador, alternatiu al consum i les propostes comercials?

 

COOPERACIÓ I INCLUSIÓ:

Com dissenyem propostes d'oci obertes a la participació de tothom? Com fer del temps d'oci una experiència educativa, d'inclusió de la diversitat?
Com dissenyem propostes d'oci obertes a la participació de tothom? Com fer del temps d'oci una experiència educativa, d'inclusió de la diversitat?

 

DIGITALITZACIÓ:

Com podem fomentar noves experiències d’oci a través de la tecnologia i l’entorn online ?
Com podem fomentar noves experiències d'oci a través de la tecnologia i l'entorn online?

 

ESPAIS:

Quines propostes cal fer perquè espais públics i els equipaments esdevinguin espais de creació, educació coneixement i col·laboració? Quines propostes cal fer perquè espais públics i els equipaments esdevinguin espais de creació, educació coneixement i col·laboració?
Com obrim, dinamitzem i fem un ús comunitari pels joves dels espais buits i perifèrics de la ciutat? Quines propostes cal fer perquè espais públics i els equipaments esdevinguin espais de creació, educació coneixement i col·laboració?

 

 

 

 

ET CAL INSPIRACIÓ?

Per si no saps per on començar...