SOLUCIONS

FINALISTA
-

Descentra't

Anem més enllà del centre de Reus

Espai itinerant i autogestionat pels joves i per els joves amb activitats d'oci i cultura.

Ideació

Espai a l'aire slsliure, natural. On hi trobarem tranquil·litat, cinema a la fresca i concerts

Focus

De quines maneres podriem ajudar als joves per aconseguir un espai segur?

Xarxa

Té molta capacitat d'arrelament i empoderament de la comunitat ja que fem incidència en 4 barris de la ciutat de Reus. Com que la proposta és itinerant i busquem grups de música i actuacions de teatre del barri, farem que tinguin un paper més rellevant i per tant se sentin més partíceps de l'acció.
Tenim creat un perfil d'Instagram on no només farem difusió dels esdeveniments i barris en els quals passaran les accions sinó que es crearà un procés participatiu i obert per tal que els joves puguin escollir quina pel·licula, grup de música o teatre els agradaria que actuessin o reproduim.

Desenvolupament

Recuperació d'espais públics de 4 barris de Reus amb la realització de diverses activitats d'oci (concerts, cinema a la fresca, teatre i qualsevol tipus d'activitat artística).
La de l'activitat i el contingut d'ella serà a través d'un procés participatiu i obert on els joves, a través d'enquestes a Instagram Stories podran donar la seva opinió. Els serveis de neteja seran realitzats per els centres cívics i associacions de veïns del barri en qüestió. El servei de conservació i recuperació del terreny aniria a càrrec de l'escola d'horticultura per aprofitar tot el maquinari i eines de què disposen.
Els grups de música dels concerts que es realitzin seran del propi barri amb l'objectiu de donar-los visibilitat. Les obres de teatre que es realitzin seran a càrrec de l'escola de teatre del barri i en cas que no n'hi hagi, d'alguna escola o institut que compti amb alguna assignatura, extraescolars o projecte de teatre.
El finançament del material del concert aniria a càrrec de l'ajuntament.
Posariem contenidors de cartró de brossa per reciclar tots els residus que es generin fruit dels espectacles que hi hagi als espais.

Sostenibiliat

Tenir l'aprovament de l'ajuntament per utilitzar un cop al mes 4 parcs/espais públics de 4 barris de Reus.
Necessitarem recursos de l'ajumtament per tota la part de l'enscenari, taula de so i altaveus pels concerts, teatres i pel·lícules.
Necessitarem tècnics que muntin i desmuntin l'escenari i taules de so.

Impacte

La mesura dona resposta al repte en tant que recuperarà espais de 4 barris de Reus que actualment estan inutilitzats o en desús i a més, ofereixen als joves de Reus l'orpotunitat de disposar d'espais on gaudir i sentir-se còmodes.

Equip

Descentralització