SOLUCIONS

FINALISTA
-

La Llavor

Un món alternatiu

Es tracta d’una APP autogestionada pels joves, on es poden fer propostes d’oci, lleure i educació alternatives i que al mateix temps, aquesta eina fomenti els valors de la participació, la solidaritat i sostenibilitat dels participants.

Ideació

Crear un ESPAI JOVE COOPERATIU, digital i físic, intergeneracional. Es formarà i regularà com a una cooperativa on els i les joves crearan els estatuts segon les seves necessitats. Serà un espai autogestionat per ells-es per tant, en primer joc han de formar-se com a Youth Leaders. Les transaccions que es donen dintre de l'espai jove es faran a traves de BONS SOCIALS i sota la premisa de la ECONOMIA CIRCULAR.

Focus

De quines maneres podríem impulsar espais d'oci, cultura, lleure per les persones com Mika, per aconseguir espais on trencar les regles de forma responsable, respectuosa i on poder sentir-se lliure per a expresar-se.

Xarxa

Xarxes socials, líders als instituts, publicitat escrita, parcs, mitjançant Procés participatiu que inclou als joves i les entitats per generar espais, d'oci, lleure i educatius

Desenvolupament

L’ESPAI JOVECOOPERATIU, és tant físic com digital, i utilitzarà com a eina principal una aplicació mòbil que es diu LA LLAVOR i que els facilitarà la creació d’una comunitat autogestionada, segura i responsable.
L’APP us posarà a disposició una targeta digital acumulativa de punts que serà una moneda de canvi, es a dir, dintre de l’Espai Jove Cooperatiu, podreu intercanviar activitats i serveis per punts, per tant, els punts es guanyaran a partir de la vostra participació activa.
Per a començar quan feu la inscripció per primera vegada aconseguireu 1000 llavors.
Per exemple a nostre avatar Mika l’agradaria aprendre a fer impressions 3D i com que la seva mare no li pot pagar classes particulars ha entrat a l’aplicació i ha trobat que Sofia s’ofereix per donar classes d’impressions 3D, així que es posen d’acord i Mika paga de la seva targeta 100 llavors i Sofia ingressa en la seva 100.
Després d’un any de que l ‘ESPAI JOVE COOPERATIU està funcionant els joves us posen d’acord en que us agradaria fer una gran festa per a celebra-ho. Els teus Youth Leader, prèviament formats han anat al Casal Jove La Palma per negociar amb ells. Necessiten un espai gran i els agradaria anar al concert d’Oques Grasses. La Palma els facilita el espai i valora si poden atendre la seva demanda. Desprès d’uns dies reben resposta afirmativa, l’Ajuntament ho finançarà. El concert té un preu de 10 €. Aquests 10 € els poden bescanviar per 1000 llavors. Ho mateix pot succeir amb altres serveis i activitats culturals i inclòs anem més enllà i voldrien que els punts podessin bescanviar-se per crèdits a la URV.
Amb aquest projecte es pretén que els joves aprenguin a valorar l’esforç d’aconseguir el que desitgen, el respecte mutu i dels ells i elles mateixos.
Considerem que un projecte d’aquestes característiques els donarà als joves la capacitat de innovar, crear, emprendre i sobretot aprendre a gestionar una comunitat com si d’una microciutat es tractes.

Sostenibiliat

Recurs econòmics : per dissenyar l'aplicació
Recurs humans:. joves i altres persones amb compromís
Tecnología. APP
Contacte: entitats, mitjans de comunicació, xarxes socials

Impacte

Aconseguir que els joves sentin que disposen d'un espai d'ells i per ells, on pode parlar i expresar-se lliurement.

Equip

Sembrant l'alternativa