SOLUCIONS

FINALISTA
-

La Transformadora

Creem comunitat a través de l'art

Laboratori de Creació Artivista Som La Transformadora, un projecte que pretén aconseguir la inclusió i fomentar la diversitat a través d'accions creatives i diferents disciplines artístiques.

Ideació

Laboratori de Creació Artística Interdisciplinari i Intercultural.

Un espai d'aprenentatge, formació i creació artística que a través de l'artivisme pretén fomentar la cooperació, la integració de les diferències i els talents múltiples, l'autoconeixement, l'autoestima i l'expressió personal. Entenem com artivisme aquell art que té consiència social i busca crear una transformació del teixit social de la ciutat. La integració de diferents disciplines garanteix la major participació de diferents perfils i enriqueix l'experiència de la persona. La integració de diferents cultures promou una comunitat més equilibrada, respectuosa cap a la diversitat i que fomenta el suport mutu.

Focus

Promoure l'autoconeixement i creixement personal entre iguals de les persones joves entre 15 i 20 anys de Reus per aconseguir una comunitat conscientment diversa/multicultural i augmentar el sentiment de pertinença i autoestima.

Xarxa

Crea una comunitat més unida i sana on tothom s'hi sent part. Per arribar als participants a través de les xarxes socials (@latransformadorareus), els instituts, entitats col·laboradores, performances al carrer.

Desenvolupament

Espai creatiu a Reus on formar una comunitat inclusiva i diversa en la que s'acompanya als participants en un procés de creixement mutu que pugui evolucionar cap a la transformació social. La primera fase seria una jornada artística oberta a tothom per donar a conèixer el projecte.

Sostenibiliat

Necessitem la participació de facilitadors artístics i comunitaris, un espais físic que permeti dur a terme les sessions de creació, i a llarg plaç col·laboració d'entitats que puguin garantir el manteniment de l'espai, la comunicació i difusió, i l'acompanyament professional.

Impacte

El treball grupal artístic i creatiu genera cohesió, que al seu torn promou vincles entre els joves que se senten acompanyats i motivats a ser ells mateixos. Fomentem el sentiment de pertinença que augmenta la seguretat i l'autoestima. Desperta el potencial creatiu i mitjançant la creació d'un ambient participatiu a la ciutat es redueix la discriminació i s'augmenta la inclusió.

Equip

La Transformadora