SOLUCIONS

FINALISTA
-

Nontabú

Sense inclusió no hi ha revolució

Comunitat de joves segura per ampliar els teus coneixements sobre identitat de gènere, sexualitat... Habilitant un espai on fer tallers i xerrades que serà un lloc segur per tots els joves.

Ideació

Local autogestionat, on es facin disponibles tallers expressius, amb grup de gent disposada a tirar endavant el local i ajudar als joves. Aplicació amb informació, teràpia i videotrucades anònimes ( seguretat). Promoció mitjançant tallers/internet. Suport de terapeutes i pedagòguegs. Lloreria.

Focus

De quines maneres podríem crear espais d'oci segur per joves amb manca de referents que es senten fora de lloc per aconseguir que es sentin acceptats i que empoderin el seu veritable jo.

Xarxa

Creant un espai segur, tant digital com presencial, on els joves poden ser ells mateixos sense judicis. Farem arribar el projecte al destinatari mitjançant publicitat als instituts, un compte d'instagram i una primera xerrada a la Palma.

Desenvolupament

Crear una app i fer publicitat del nostre projecte als instituts, fer una xerrada informativa a la Palma i donar una versió beta a uns joves voluntaris mitjançant aliances amb associacions i terapeutes especalitzats. Promoció del nostra local, cuota mínima i realització d'activitats: xerrades, tallers d'expressió, teatre (temes tabú), grup d'ajuda mútua. Inclusió i seguretat.

Sostenibiliat

L'Ajuntament ens paga una petita part, farem aliances amb les assosiacions amb qui farem les xerrades, necessitem personal especialtat en psicologia, necessitem un establiment per a fer les activitats. Posarem una petita quota mensual.

Impacte

Crea una oportunitat per a les perosnes que es senten incòmodes o insegures amb el seu entorn, facilita informació spbre temes tabú (sexualitat, orientació...) a persones que ho necessitin. Els joves poden compartir experiències amb iguals i personal capacitat.

Equip

Safranoria

Arxius

Destinatari:
Destinari Nontabú
Prototip Baixa
Prototip ràpid Nontabú