SOLUCIONS

FINALISTA
-

Passaport d'entitats

"Tasta l'oci"

Petit tastet de diferents entitats i institucions a espais públics i oberts als barris de la ciutat.

Ideació

Parc d'entitats amb diferents fases. Una inicial on es faci una investigació per part d'educadors/dinamitzadors socials on es capti les necessitats i inquietuds del jovent dels barris de Reus, unes posteriors xerrades als institut de les diferents entitats i els actes que es duran a terme a la "fira" i per últim, la fira/parc/rut d'entitats amb els actes programats.

Focus

De quines maneres podriem generar un espai on entitats i associacions de Reus es donin a conèixer al jovent dels barris per aconseguir que descobreixin les seves pròpies inquietuds i interessos i que puguin ser-ne partíceps.

Xarxa

L'objectiu és crear una relació bidireccional entre la població que ha quedat/viu en zones poc visibilitzades. Amb això es vol crear un contacte entre les entitats i aquests col·lectius.

Desenvolupament

Els joves rebran el passaport. En aquest document hi haurà descrites les diferents entitats que es desenvoluparan en el barri. Aquí és on rebran els diferents segells necessaris per poder aconseguir la subscripció/desciompte en les quotes de les activitats desenvolupades per les entitats participants.

Sostenibiliat

- Impressió i dissenys dels passaports.
- Implicació de les entitats i institucions (conèixer les quotes, el funcionament, etc.)
- Espai on desenvolupar les activitats al barri (espais oberts, lliures, etc.)
- Professional mentor/orientador del projecte (persona referent del projecte per totes les entitats i persones implicades [Preferentment tècnica municipal]).

Impacte

Descentralitzar l'oci el lleure del centre de la ciutat i movilitzar i activar el jovent dels barris perifèrics perquè puguin participar en diferents activitats.

Crear nous vincles entre els jovents i les entitats, creant sinèrgies i interrelacions entre el jovent de tots els barris ciutats.

Equip

#RE(US)CENTREM