SOLUCIONS

FINALISTA
-

ReusConnecta.cat

Desconecta i conecta

Crear una web que permeti als joves conèixer les propostes i que els faciliti la interacció i socialització independentment del seu origen nivell econòmic i entorn social.

Ideació

Disenyar una pàgina web que inclogui diferents apartats que ajudin als joves amb risc d'exclusió social ( una web que ajudi a la comunicació i a a la organització de les activitats públiques per a que els joves puguin coiincidir al mateix temps).

Focus

De quines maneres podem contribuir a que els joves no pateixin exclusió social

Xarxa

La proposta farà que entre els joves es coneguin millor i puguin fer servir els espais de Reus d'una altra manera.
Se sentiran més units i l'ús dels espais de la ciutat farà que se'ls sentin més seus.

Desenvolupament

És una pàgina web amb 3 grans blocs:
1; fòrum: un espai on la gent pugui interactuar amb nosaltres per tal de coneixer els seus interessos.
1.1: participació en la decisió de les propostes que nosaltres executarem.
1.2: secció destinada a que els joves que vulguin puguin aportar propostes idees i dates per crear activitats autogestionades (exemple: organitzar un partit de futbol).
2; activitats: a partir de la decisió participativa de les activitats.
nosaltres trimestralment l'executarem.
3; calendari: agenda de totes les activitats per joves organitzades per les entitats municipals + activitats reus connecta + activitats proposades per la comunitat.

Sostenibiliat

Recursos humans:
- gestió i manteniment del web
- equip organitzador

Recursos econòmics:
- sou de qui manté el web
- diners per executar les activitats trimestrals
- Inversió ajuntament + patrocinatge dels comerços locals qua pareixeran als banners

Impacte

Els joves de Reus faran servir els espais de Reus i els donaran un ús d'oci gratuit, on sentir-se inclosos i fer-se'ls seus.

Equip

Junts donem respostes