SOLUCIONS

FINALISTA
-

#ReusEnMoviment

Plantem un skatepark

+Q1SKATEPARK és l’antic skatepark amb una nova mirada més amplia enfocada a la sostenibilitat, el moviment, l’art i la cultura. On compleixi les necessitats i inquietuds del jovent i on s’inclogui l’intercanvi d’idees intergeneracional. Els beneficis de l’hort ecològic ofert permetran mantenir i dinamitzar el propi espai. Amb la idea que en un futur es pugui extendre espais com a aquests a tots els extraradis de Reus.

Ideació

MOVIMENT: per a les estructures i materials de l'espai de moviment recorrem a sponsors (tendes especialitzades locals)
SOSTENIBILITAT: per tal de facilitar l'accés a l'espai promocionar el transport públic mitjançant contacte amb el transport urbà i en l'hort procurar dinamitzar-ho amb l'ajuda de l'institut horticultura i l'associació de veïns així com entitas especialitzades.
ART I CULTURA: al ser polivalent l'espai hi ha un mur destinat a exposar art, promocionar la música, dansa i expressió en l'àmbit cultural i artístic, mitjaçant reunions amb les entitats i associacions existents a la ciutat i establint una agenda d'activitats.

Focus

De quinas maneres podríem trobar espais polivalents dignes per al jovent, on practicar diferents disciplines urbanes (art, esport, música...), de manera pública, segura i gratuïta, millorant així la salut física i mental dels joves?

Motivacions:
-Escoltar i analitzar les necessitats del jovent
-Ganes de fer coses i moure's
-Intercanvi cultural
Habilitats:
-Edats diverses
-Eines estratègies de promoció
-Vinculació educativa des de diferents prespectives.

Repte:
- Buscar espais ( o transformar-ne d'existents) dignes i polivakents per expressar-se lliurement de manera pública i gratuïta.

Oportunitats:
- Connectivitat amb el Camp de Tarragona (a prop d'estacions), de fàcil accés.

La persona destinatària que hem imaginat:
- Adolescència
-Inclusivitat i igualtat de gènere
- Té preocupacviobs i inquietuds
- Té la seva manera de pensar
- Ganes d'aprendre el que li agrada i interessa.
- Utilitza molt les xarxes socials
- Visió de Comunitat (penSsa en els altres)

Xarxa

Xarxes socials, centres educatius i instituts, centres de dia i residències, l'Institut d'horticultura, associacions de veïns i centres cívics propers, cooperatives ecologistes i locals.

Desenvolupament

FASE A CURT PLAÇ/INICIAL

1. CREAR L'HORT COMUNITARI
L'intercanvi generacional, llavors locals idea agricultura ecològica sense tòxics, finançament. Contactes per a dinamitzar i mantenir els horts mitjançant l'institut horticultura, que permetran els beneficis de venta

2. AMPLIAR SKATEPARK
Espai d'expressió artística (street art, mural d'exposició), rocòdrom, slackline, parkour, espai de jocs tradicionals per a totes les generacions (escacs, cartes, petanca, dòminos, jocs de taula,...)

2. A LLARG PLAÇ/TERMINI
REPLICAR A ALTRES BARRIS DE LA CIUTAT oferint aquest projecte pilot i els seus beneficis adequant-lo a l'espai i barri.

Sostenibiliat

Dinamitzadors/tècnics en horticultura, agricultura ecològica per a la preparació inicial dels terrenys, així com prèstec d'eines i llavors inicials i després amb reinversió un cop s'assoleix beneficis de les collites per al sistema de reg, eines i emmagatzematge. Evidentment es dividiria beneficis per al manteniment del skatepark, parkour i estructures de moviment així com possibles formacions per part de tècnics esportius i l'ús d'aquests en l'àmbit educatiu pels centres educatius, instituts propers en horari lectiu, així com Casals i centres de dia per a la gent gran.

Impacte

Espai concret amb activitats associades a la salut, el benestar, l'art i la cultura amb un impacte sostenible.
Crear comunitat i relacions intergeneracionals i interculturals, persecució dels ODS (3, 4, 11, 12, 17)

Equip

#ReusEnMoviment