SOLUCIONS

FINALISTA
-

Temeraris

Reeconnectat

Monolit electrònic que serveix de punt de trobada pels joves fent accesible els recursos, serveis i oferta cultural i social de la ciutat.

Ideació

Punts físics de referència per la ciutat que contenen la informació, social i cultural, dels recursos municipals.

Focus

De quines maneres podríem apropar la oferta cultural i social als joves per aconseguir que participin, socialitzin i accedeixin als serveis i recursos municipals.

Xarxa

L'atractiu del projecte és desvirtualitzar les relacions socials dels joves que es produeixen a la red, establint punts físics on socialitzar i que a més serveixi de pont entre les institucions (creadors de serveis i oferta cultural) i els joves (destinataris).

Tot i ser una estructura fixa, es un espai viu i canviant que s'adapta a les necessitats i demandes dels joves, podent incorporar nous elements i/o retirar elements obsolets o que mitjançant l'avaluació del projecte, es detecti el seu desús.

Desenvolupament

El jove amb el seu telèfon mòbil pot apropar-se a un dels punts joves repartits per la ciutat i accedir d'una forma ràpida i senzilla mitjançant diferents QR a la agenda cultural i social de la ciutat.

A més a més, les diferents funcionalitats del monolit, li permetrà mantenir-se connectat (mitjançant wifi, ports de càrrega i la càmara web) i participar de reptes i tasques proposades periòdicament que li permetrà guanyar punts.

Cada usuari del punt jove, disposarà del seu perfil on podrà anar acumulant aquests punts que podrà bescanviar per vals de descompte, entrades...

Sostenibiliat

L'estructura i tots els seus aparells seran energèticament eficients mitjançant plaques solars situades al sostre del monolit, que el proveiran d'energia.

Per tal d'obtenir recursos econòmics, es comptarà amb el patrocini de diverses empreses que podran donar a conèixer els seus serveis a la pantalla publicitària.

A més a més, es crearà la figura dels col·laboradors que mitjançant la donació de vals de descompte entre d'altres, podran contribuir amb el projecte.

Addicionalment, caldrà un equip humà que s'encarregui del manteniment del aparell , actualitzi la informació que conté, creeï les diverses activitats de difusió/dinamització del espai i estigui en contacte amb els diferents agents socials i culturals de la ciutat.

Impacte

Possibilitar que els joves accedeixin a a oferta cultural i social, augmentant la seva participació comunitària i promovent un jovent actiu, involucrat i interconnectant els joves, serveis i institucions.

Equip

Temeraris